Радикални промени в автомобилната индустрия

ноември 5

Радикалите промени в автомобилната индустрия, които започват своето зараждане в края на миналия век, сега набират все по-голяма популярност. Именно те дават основание да се говори за нова ера в автомобилостроенето.

Автомобилната революция предизвика изключително сериозни причини, пряко свързани с опазване на естествената природна среда на планетата и петролния дефицит на фосилни горива (петрол и природен газ), https://autoprofi.bg/akumulator-varta-blue-dynamic-40ah-prod1249.html.

В миналото използването на биомаса е било свързано с дървесина или дървени въглища за производството на генераторен газ в газгенератори на трактори и автомобили.

За автопарка днес се набляга на биогорива, биодизел, биоетанол. В ЕС биодизелът днес е около 82% от произвежданите течни биогорива за транспорт. Очевидно тези тенденции ще се наложат и в България за транспорта, въпреки, че засега не се използва биоетанол. Годишният му потенциал в около три пъти по-голям от биодизела. Дори да бъде използван този потенциал от биогоривата, радикалното решение на горивния проблем за автотранспорта са водородните горива, които са подробно разгледани в глава 4, в контекста на използването им като гориво за радикално ново поколение автотранспортни средства.

Радикални промени в автотранспорта

Търсенето на по-висока ефективност на автомобилите се диктува от нарастващият дефицит на фосилните горива и необратимите, катастрофални промени на естествената природна среда, заради използването на такива горива в транспорта.

Първият тласък за икономии в автотранспорта беше даден от кризата през седемдесетте години на миналия век.

В деветдесетте масово навлизат автомобилните катализатори. И до сега продължава тяхното усъвършенстване. Радикалното отношение на екологичните проблеми и отчасти дефицитността на фосилни горива е еволюция в транспортните горива и масла: https://autoprofi.bg/castrol-edge-5w-40-titanium-fst-4l-prod1216.html.

Тази еволюция може да се представи в три последователни етапа:

Петролни деривати;

Биогорива и техните смеси с петропродукти;

Водородонаситени и водородни горива.

Независимо от това, какви горива се ползват, все по-строго стои проблема с повишаване на енергийната ефективност на автомобилите. Известно е,ч е само около една трета от енергийния еквивалент на горива може да се превърне в задвижваща енергия на автомобила. Това е един от най-добрите случаи при известните двигатели с вътрешно горене.

Ефективността на съвременния автомобил е доста обширна тема. Тя може да бъде повишена, чрез редица нови технически решения, които покачват ефективността на автотранспортните средства.